Du er her: Forside Præsentation
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Præsentation

Kort præsentation

dervdiDanmark var i perioden 1500-1700 et flersproget land. Dansk var det vigtigste folkesprog (i skarp konkurrence med tysk), men i det højere uddannelsessystem dominerede latin. Sprogsituationen mindede således om Danmark i dag med det kraftige islæt af engelsk i bl.a. forretnings- og uddannelsesverdenen. Hvis man vil forstå den periode, må man beskæftige sig med begge sprog.

 

De redskaber vi i dag har til at studere renæssancens dansk og latin, er få og utilstrækkelige. De to baser i Renæssancens sprog i Danmark er et første forsøg på at afhjælpe den mangel.

 

Ordbogsbasen er et opslagsværk. Den indeholder syv ordbogsværker fra perioden, som er struktureret således at man kan slå op i alle ordbøgerne, sammen eller hver for sig, både på dansk og latinsk. En ottende ordbog, som ikke er med i basen, er tilgængelig i faksimileudgave (pdf).

 

Tekstbasen gør det muligt at læse og søge i en lang række tekster fra renæssancen. Den dækker et udvalg af genrer og teksttyper både på dansk og latin. De latinske tekster ledsages i de fleste tilfælde af oversættelser til dansk.

 

Med tekst- og ordbogsbasen er det muligt dels at skaffe sig indgående viden om dansk og latin i renæssancen og forholdet mellem dem, dels at beskæftige sig bredt med periodens sprog og litteratur.

 

Sitet er udarbejdet i årene 2006-2008 som led i projektet ”Renæssancens sprog i Danmark, genfødelse og fornyelse”, der blev finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation. Ordbogsbasen er blevet til i samarbejde med Universitets-Jubilæets danske Samfund (UJDS), der har stillet sine faksimileudgaver Det 16. århundredes danske vokabularier til rådighed for arbejdet.

 

En mere omfattende introduktion kan findes i artiklen "The Dictionary Database at www.renaessancesprog.dk: An Online Tool for the Study of Renaissance Language in Denmark", i Renæssanceforum 6, 2010.