Du er her: Forside Ordbøger Pedersen 1510 Pedersen 1510, Side: 288

Ordbogsbase - OCR-tekst

Du er på side 288 af 391 sider i Pedersen 1510, Side: 288

Document Buttons

propter timorem. fore reedsell: quandoque significat ante: vt pre oculis. id est. ante oculos: fore øgenen quandoque ponitur absolute. Terentius. I pre sequar
v a t preacuo is ere cui cutum: ath hwedye
v a t preaccipio pis pi ere ptum: tilforn at tage.
v a s prebeo es bui ere bitum: ath bywde at thee : vt te amicum prebes: id est ostendis
n a o precaluus a um: for skaled
n a o precharus a um: meget keer eller meget dyrt tunc sine h
n a o preceps pitis: snar eller høyt sted
v a p precipito as aui are atum: ned ath kaste
adu precipitanter: hastelige eller snarlige.
v n t precedo dis precessi dere ssum: faare ath gonge
v a t precido p cor precidi dere casum: aff at hugge
n a o precidanius a um: thet som først slass i hiell
n s m precisus si: en dell aff induolden
n a o precisus a um: aff hwggen
adu precise: alsom eneste
n a o precipuus a um: ypperst
v a t precello is precellui ere sum: ower at gaa
v a t precino is precinui ere centum. faare at sywnge
n s f precentio onis: forsang
n s m precentor toris: som faare sywnger
v a t precipio pis cepi ere ptum: ath bywde eller tilforn ath tage Uirgilius. Cogite oues pueri: si lac preceperit estus: Ut nuper frustra pressabimus vbera palmis.
n s m preceptor toris: bywder man: eller leremester.
n s n preceptum ti: bwdord
v fre. precepto as aui are atum: ydelige at bywde.
n s m preco onis: then som kwngør noget for menighet.
n s n preconium nij: berobelse eller kwngørelse thetmerker och loff eller ere
n a o preconius a um: som hør til then som noget berober
n a o precognitus a um: som er kend tilforn.
n s f precognitio onis: forudkendelse.
n s n precordia diorum: induoll eller hierterøder