Du er her: Forside Tekstbase tekster danske tekster
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

danske tekster

Følgende danske tekster indgår i teksbasen

 

Anders Arrebo, Hexaemeron rhythmico danicum, København: Salamon Sartorius, 1661

Udgave:

Anders Arrebo, Samlede Skrifter, udg. af Vagn Lundgaard Simonsen og Jørgen Glahder, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1965, Bd. 1, s. 1-263

 

Anders Arrebo, Pest-Pulver. Eller PESTILENTZ FORgifft, København: Salomon Sartorius, 1618

Udgave:

Anders Arrebo, Samlede Skrifter, udg. af Vagn Lundgaard Simonsen og Jørgen Glahder, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1965, Bd. 1, s. 290-297

 

Anders Bording, Fryde-skrig, København: Christen Jensen, 1600

Udgave:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København: Museum Tusculanum, 1996, s. 161-162

 

Commedia Hecastj in Danicos Rithmos reddita, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 2, s. 549-700

 

Commoedia de Mvndo et Pavpere, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 2, s. 435-547

 

Di fire Versens Alder Och regiment, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 1, s. 250-255

 

Epilogus paa den latinske leeg, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 1, s. 253-255

 

Epitafium over Jørgen Rosenkrantz, Hornslet Kirke, 1523

Udgave:

Minna Skafte Jensen, 'The Language of Eternity', i The Role of Latin in Sixteenth Century Danish Culture Friendship and Poetry. Studies on Danish Neo-Latin Literature, red. af Marianne Pade, Karen Skovgaard-Petersen og Peter Zeeberg, Renæssancestudier 12, København: Museum Tusculanum, 1996, s. 93

 

Valther Valthersen Folckmar, En Ny Dict/ Eller Jubil-Sang, København: Christen Jensen, 1660

Udgave:

Sebastian Olden-Jørgensen, Poesi og politik. Lejlighedsdigtningen ved enevældens indførelse 1660, Renæssancestudier 8, København: Museum Tusculanum, 1996, s. 158-160

 

Christiern Hansen, Comoedia de sancta Virgine Dorothea, ca. 1530

Udgave:

Tre skolekomedier fra tiden omkring 1530. En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 780 fol., udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004, s. 51-98

 

Christiern Hansen, Den utro hustru, ca. 1530

Udgave:

Tre skolekomedier fra tiden omkring 1530. En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 780 fol., udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004, s. 17-35

 

Christiern Hansen, Hennofragmentet, ca. 1530

Udgave:

Tre skolekomedier fra tiden omkring 1530. En diplomatarisk udgave af håndskriftet Thott 780 fol., udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2004, s. 101-103


Poul Helgesen, Christiern den IIs Rimkrønike, 1523

Udgave:

Poul Helgesen, Skrifter af Paulus Helie, udg. af P. Severinsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1932-1948, Bd. 1, s. 167-174

 

Poul Helgesen, Een cristelig vnderwyszningh paa the thy gudz budord, then menige cristen kirkis tro ock loffue, Rostock: 1526

Udgave:

Poul Helgesen, Skrifter af Paulus Helie, udg. af P. Severinsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1932-1948, Bd. 1, s. 185-257

 

Poul Helgesen, Huore krancke, mijslige, saare, arme oc fattige menniskir schule tracteris oc besørgis, 1528

Udgave:

Poul Helgesen, Skrifter af Paulus Helie, udg. af Marius Kristensen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1932-1948, Bd. 3, s. 1-37

 

Hercules Och Omphale, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 1, s. 242-250

 

Kirkeordinansen, dansk udkast, 1537.

Udgave:

Kirkeordinansen 1537/39. Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten, København (Akademisk Forlag) 1989, 45-91.

[NB: Overstregede passager er sat i skarpe parenteser [...], rettelser og tillæg er sat i kursiv]

 

Kirkeordinansen, 1539 = Den rette Ordinants som nu sist paa Herre dagen y Ottense bleff offuerseet og beseggelet/ Huorledis Kircketiennisten skal holdis vdi Dannemarckis oc Norges Riger/ oc de Hertugdomme Slesuig oc Holsten. København 1542.

Udgave:

Kirkeordinansen 1537/39. Tekstudgave med indledning og noter ved Martin Schwarz Lausten, København (Akademisk Forlag) 1989, 150-243.

 

Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker/ Som ere/ om Brygning/ Bagning/ Kogen/ Brendevijn oc Miød at berede/ saare nytteligt vdi Huszholding/ etc. Som tilforn icke paa vort Danske Sprock vdi Tryck er vdgaaen, København: Salomon Sartorius, 1616

Udgave:

Det Kongelige Bibliotek, Danske Afdeling, KBS: 23,-305 8°

 

Leonora Cristina, Jammers Minde I, ca. 1674

Udgave:

Leonora Cristina, Jammers Minde, udg. af Marita Akhøj Nielsen og Poul Lindegård Hjorth, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1998, s. 2*-84 1*

 

Leonora Cristina, Jammers Minde II, ca. 1692

Udgave:

Leonora Cristina, Jammers Minde, udg. af Marita Akhøj Nielsen og Poul Lindegård Hjorth, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1998, s. 85-192

 

Leonora Cristina, Jammers Minde III, ca. 1696

Udgave:

Leonora Cristina, Jammers Minde, udg. af Marita Akhøj Nielsen og Poul Lindegård Hjorth, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1998, s. 193-265

 

Ludus de sancto Canuto duce, ca. 1500

Udgave:

Ludus de sancto Canuto duce. Et spil om Hellig Hertug Knud Lavard. En diplomatisk udgave af håndskriftet Thott 1409, 4o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2005, s. 13-107

 

Claus Christoffersen Lyschander, [Digte indlagt i] Danske Kongers Slectebog, København: Henrich Waldkirch, 1622

Udgave:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 389-392

 

Claus Christoffersen Lyschander, Billeslægtens Rimkrønike, 1602

Udgave:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 70-125

 

Claus Christoffersen Lyschander, Christian den Femtis Udvellelsis og Hyldings Historia, København: Henrich Waldkirch, 1623

Udgave:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 297-333

 

Claus Christoffersen Lyschander, Den Calmarnske Triumph, København: Henrich Waldkirch, 1611

Udgave:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 273-292

 

Claus Christoffersen Lyschander, Den Grønlandske Cronica, 1608

Udgave:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 129-262

 

Claus Christoffersen Lyschander, Høybaarne Førstis Her Christian den Femtis, etc. Hylding, København: Henrich Waldkirch, 1623

Udgave:

C. C. Lyschanders Digtning, udg. af Flemming Lundgreen-Nielsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1989, Bd. 1, s. 339-385

 

Nabals Comoedia, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 1, s. 15-138

 

Peder Palladius, De merckeligste Steder i den Hellige Scrifft / som forbiude oc fordøme Den formaledide Aager, 1553

Udgave:

Peder Palladius, Peder Palladius' Danske Skrifter, udg. af Lis Jacobsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1911-1926, Bd. 2, s. 397-403

 

Peder Palladius, Hvorledis mandrabere skulle obenbarlig affløsis oc forligis mett then hellighe kirke, 1542

Udgave:

Peder Palladius, Peder Palladius' Danske Skrifter, udg. af Lis Jacobsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1911-1926, Bd. 1, s. 375-380

 

Peter Palladius, Trøsteskrift til Frederik II, København: Christoffer Barth, 1559

Udgave:

Peder Palladius, Peder Palladius' Danske Skrifter, udg. af Lis Jacobsen, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1911-1926, Bd. 4, s. 299-319

 

Christiern Pedersen, En nøttelig Legebog, Malmø: 1533

Udgave:

Det Kongelige Bibliotek, Hielmst. 1516 4°

 

Johannes Pfefferkorn, Nouiter in lucem data: iudeorum secreta, København: Poul Ræff, 1516

Udgave:

Det Kongelige Bibliotek, Hielmstiernes Samling Nr. 242 4° transskriberet af Jonathan Adams (utrykt)

 

Jørgen Rosenkrantz, breve til Holger Rosenkrantz, 1590-95.

Udgave:

Holger Fr. Rørdam, “Breve til og fra Holger Rosenkrands,” Kirkehistoriske Samlinger 3. Rk. bd.1, 114-64.

 

Samsons Fengsell, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 1, s. 257-365

 

Hans Christensen Sthen, Christelige oc vdkaarne Bøner, for alle Stater, oc for allehaande nød oc trang i den gantske Christenhed, 1577

Udgave:

Hans Christensen Sthen, Hans Christensen Sthens Skrifter, udg. af Jens Lyster, under medvirken af Jens Højgård, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2003, Bd. 2, s. 14-149

 

Hans Christensen Sthen, En Liden Haanndbog, 1578

Udgave:

Hans Christensen Sthen, Hans Christensen Sthens Skrifter, udg. af Jens Lyster, under medvirken af Jens Højgård, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2003, Bd. 2, s. 290-407

 

Hans Christensen Sthen, En liden Vandrebog, ca. 1589

Udgave:

Hans Christensen Sthen, Hans Christensen Sthens Skrifter, udg. af Jens Lyster, under medvirken af Jens Højgård, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 1994, Bd. 1, s. 15-178

 

Aarens fire Tider, ca. 1600

Udgave:

Randershåndskriftet. En samling skolekomedier fra ca. 1600. En diplomatarisk udgave af GkS 794, 2o, udg. af Leif Stedstrup, København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 2001, Bd. 1, s. 237-241