Du er her: Forside Tekstbase Kogebog (1616) Kogebog (1616), Side: 18 (bl. b1v i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 18 af 80 sider (Side bl. b1v i forlægget)

Document Buttons
7. Huo jdelig om Morgenen dricker lidet brendevijn/ da døer hues Orme der ere om hiertet/ Lungen eller Leffueren. 8. Huo idelig ont haffuer i Hoffuedet/ hannem tien oc samme drick vel/ at hand end oc toer Hoffuedet der met. 9. Huo Hoste haffuer/ hand dricke Brendevijn met anden Vijn/ saa hielper det. 10. Huo icke vel kand høre/ hand lade en drobe i øret/ saa kommer hand sig til at høre. 11. Huo Vattersot haffuer/ dricke sig brendevijn/ oc stryge Bugen der met mod en heed Ild. 12. Huo Orm haffuer i Øret/ lad en taar der i/ saa døer hand. 13. Huo sin Hud/ Hoffuet oc Ansict toer met Brendevijn/ da er det altid skiønt/ styrcker Sindet oc Hiernen.
CAPITULUM IV.
Om Edicke.
NAar Øel eller Peremust bliffuer megit gammel/ eller oc ligger paa varme steder/ forandres det gierne til Edicke. Sommesteds brygger mand Edicke/ saa