Du er her: Forside Tekstbase Kogebog (1616) Kogebog (1616), Side: 19 (bl. b2r i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 19 af 80 sider (Side bl. b2r i forlægget)

Document Buttons
at Edicke giøris i tuende maade: Enten aff sig selff/ eller formedelst Konst.
Den bryggis i saa maade: Mand tager søt Øel oc siuder det/ lader det siden bliffue kalt/ kaster saa Surdey oc steegte Erter der noget ere forbrende/ der vdi/ saa faar mand snart god Edicke.
Item/ Biug oc Erter steegte paa en Pande/ til de bliffue sorte/ oc lagde i vijn/ saa haffuer mand Edicke inden to Dage.
Somme legge oc der i Birckespaane/ som ved Ilden vel ere tørde.
Vilt du snart haffue en god Edicke/ saa kast Salt/ Peber oc Surdey sammenblandet/ i Vijn eller Øel/ oc rør det vel om. Eller oc Glødsteen/ Tegelsteen/ staal/ etcetera oc kast der i. Item Reddicker/ wmode blommer/ Slaaen/ etcetera
CAPITULUM V.
Om Kogen.
HVad kogen anlanger/ vil ieg først sætte her nogle stycker/ som hoss oss i vore Lande brugelige ere.