Du er her: Forside Tekstbase Kogebog (1616) Kogebog (1616), Side: 21 (bl. b3r i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 21 af 80 sider (Side bl. b3r i forlægget)

Document Buttons
smage en bedre Søbekaal/ end vndertiden vdi et Herre Køcken. Dog kogis en Søbekaal i saa maade: Sæt Vand oc Haffregryn paa Ilden/ met en Rødløg eller to smaa hacket/ lad det siude indtil det bliffuer smuck jeffnt/ hack Kaalen vel smaa/ jo smære den hackis/ jo bedre den bliffuer. Naar Saadet er jeffnt/ saa giff Kaalen i/ oc lad siude den til den er blød/ giff saa Smør i: Men vilt du haffue den met Ister/ saa gnid Istren smaa tilforn/ oc lad det siude met Haffregryn.
VII. Græszkar at koge.
SKær det i stycker/ oc skred den grøne Barck aff/ tag oc vd det bløde der inden i er/ met Kierner oc alt/ oc kast bort/ eller foruar Kiernene/ om de ere mode/ til at sætte: det andet bløde duer intet/ Skær siden de stycker vdi smaa terninger. Tilforn maat du haffue sæt paa Ilden en reen glassered Potte met melck/ oc naar det siuder/ saa kast disse Terninger der i/ oc lad vel siude: Naar det nu er saaden smuck mør/ saa gnid det smaat i Potten met en Træskee/ oc sæt det paa Ilden igien. Naar det nu nogit nær