Du er her: Forside Tekstbase Kogebog (1616) Kogebog (1616), Side: 22 (bl. b3v i forlægget)

Tekstbase - kontekst

Du er på side 22 af 80 sider (Side bl. b3v i forlægget)

Document Buttons
er siudet/ saa lad nogit reffuit Huedebrød der i/ oc lad faa en opsød tilhobe/ giff siden smør/ Peber oc Saphran der i/ saa haffuer du en kostelig Ret.
VIII. Kirsebær/ Suedsker.
TAg Kirsebær oc leg i et sold/ saa at de ey røre hin anden/ sæt soldet i en varm Oen/ at de vel tørris/ saa ere de gode Suedsker.
Dem kand du bruge i saa maade: Tag Vijn oc Vand/ lige megit aff huert/ siud Kirsebærene der vdi/ oc sla nogit Sucker vdi/ steeg siden Brød i Smør/ oc lad dette Saad offuer.
IX. Kirsebær Moosz.
TAg en heel hob Kirsebær/ oc vden Vand siud dem noget vdi en Kedel/ Heng saa en Blorgarns Pose op vnder Lofftet/ oc lad dem i. Kryst saa vd all Osen/ oc siud den vdi iiij. Timer/ dog saa/ at du altid rører det/ saa bliffuer det smuck tyck: Giff saa der vdi noget Sucker eller Honning/ oc Nellicke puder.