Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Christiern Pedersen (1510) Titel, forord m.m. på dansk
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Titel, forord m.m. på dansk

Titelblad, for- og efterskrift m.m. fra Christiern Pedersens Vocabularius ad usum Dacorum (Paris 1510), oversat af Peter Zeeberg, digtet til læserne dog af Vilhelm Andersen (Tider og Typer 1.1, Kbh. 1907, 99).

 


 

[a1r = 1r: titelblad]

Ordbog til brug for danskere, omhyggeligt og pålideligt samlet og opstillet i alfabetisk rækkefølge med oversættelse til folkesproget.

 

 

[a1v = 1v: forord]

 

 

I denne lille bog har I, bedste unge mennesker, (hvis jeg ikke tager fejl) et godt hjælpemiddel til det latinske sprog, idet det bedste ordforråd, som kan anvendes næsten i daglig brug, er samlet her under ét fra Catholicon, Calepinus og andre af de allerlærdeste oversættere af det latinske sprog. Til højre[1] på hver side er der anbragt en række bogstaver der let vil forklare hvert ords særlige karakter og beskaffenhed: N.s.m. betyder substantiv i maskulium, n.s.f. substantiv i femininum, N. neutrum, com. fælleskøn, d. usikkert, e. fælleskøn, N.v. verbalsubstantiv, n.ethe uregelmæssigt substantiv, N.a.o. adjektive i alle køn, compl. sammensætning, V.a. aktivt verbum, V.n. neutralt verbum, v.d. deponent verbum, v.def.  ufuldstændigt verbum, v.f. frekventativt verbum, v.an. unormalt verbum, p. af første, s. af anden, t. af tredje, q. af fjerde bøjning. De øvrige fremgår så let af bogstavernes rækkefølge at de ikke behøver at blive anført her. Derfor opfordrer jeg jer indstændigt om at at den allerede nævnte lille bog bliver jer fortrolig og således bliver til en håndbog eller manual, eftersom jeg ved at det vil blive jer til stor gavn. For hvert substantiv har jeg desuden tilføjet genitivsendelsen (af hvilken man bedst kan se hvilken bøjning de tilhører), for verberne tilsvarende præteritum og supinum med infinitivsendelsen. For at I ikke for at at skaffe disse oplysninger altid skulle blade rundt i Alexanders regler[2] (som I på det nærmeste spilder en hel menneskealder på uden noget videre udbytte), har jeg derefter omhyggeligt noteret en oversættelse til folkesproget af hvert enkelt ord. Og når det hænder at en glose har flere betydninger, har jeg (for at gøre det så kort som muligt) givet den almindeligste betydning. Til sidst: Skulle I falde over noget fejlagtigt, skal I snarere laste trykkerne end mig for det, og hvis I finder noget, overlader jeg det til jeres egen dømmekraft at rette det. Farvel, I flittigt studerende af skrifter og dyder.

 

[3r = 196r: efterord]

Begynderordbogen til unge menneskers uddannelse med oversættelse til dansk folkesprog og med indeling af de enkelte ordklasser, nominer og verber, efter køn, deklination, konjugation, præteriter og supinummer, er ført lykkeligt til ende. Trykt i Paris i det herrens år 1510

 

[3v = 196v: digt til læserne]

 

 

Til læserne

Danmarks velbyrdige Ungdom, vaagn op og se, hvad jeg bringer!

Bægeret, honningfyldt, venter dig, kom da og drik!

Her Ambrosia bærer med Nektar det blomstrende Vintræ,

Dugfrisk lokker dig hid Kildens melodiske Fald.

Livligt og let er dit Nemme: saa kend de Kræfter , du ejer!

Mod! nu sømmer det sig, at du erkender dig selv.

Naar den grammatiske Sæd bliver lagt i den barnlige Alder

Rigere modnes dig da Høsten i kommende Aar.

Staa ej længer og drøse! tag fat, thi Møjen er ringe,

At du kan læse min Bog, at du kan lære dens Sprog!

Saa skal med egne Øjne du se de lærde Poeter

Hver en Bog, der er til, mestrer du let, hvis du vil

 

 

[200v: efterord i trykfejlslisten]

 

I min iver efter at gavne ungdommen har jeg endnu en gang gennemset det trykte værk og fundet at det på grund af for stort hastværk eller snarere uopmærksom skødesløshed for slet ikke at tale om uvidenhed fra trykkernes side, indeholder visse fejl specielt med hensyn til participierne, formodentlig fordi deres endelser svarer til adjektivernes. Derfor har jeg besluttet af tilføje ovenstående tavle. Efter dens bemærkninger må I, ædle unge mennesker, i hånden rette ordbogen på de respektive steder sådan som nærværende tavle angiver det. Denne beskedne anstrengelse vil I (det lover jeg jer) ikke komme til at fortryde. Endnu en gang farvel.

 

1 Disse bogstaver står faktisk til venstre, så enten er dette en lapsus fra Christiern Pedersens side, eller også skal "venstre" se fra bogens side.

2 Dvs. Alexander af Villa Dei's Doctrinale