Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Henrik Smith (1563)
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Præsentation

Henrik Smiths Libellus Vocum Latinarum (Kbh. 1563; LN 1506)

 

smith63titnyHenrik Smith var født i Malmø i slutningen af 1400-tallet, og han var en af de mest produktive skribenter i renæssancens Danmark. Han studerede i Danmark og ved universiteter i Tyskland (bl.a. Rostock, Leipzig og Wittenberg). Libellus Vocum Latinarum fra 1563 er hans anden ordbog mellem latin og dansk efter Hortulus synonymorum fra 1520 (se denne).

Hvor Hortulus synonymorum var en dansk-latinsk synonymordbog, er Libellus Vocum Latinarum en tematisk struktureret latinsk-dansk ordbog, i type nært beslægtet med Jon Tursens to år ældre Vocabularius rerum. I modsætning til Tursens ordbog giver Smiths dog både morfologiske og grammatiske oplysninger om de latinske ord. Glosematerialet omfatter både substantiver og adjektiver, men kun ganske få verber. Efter den systematiske del, følger et alfabetisk indeks over latinske ord. Smith bygger på Chr. Pedersens Vocabularium fra 1510.

 

 

Litteraturliste:

 

Henrik Smith, Libellus vocum Latinarum. Udg. af Jørgen Larsen. Det 16. århundredes danske vokabularier 4. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund, 1974.

C. G. Weibull, Skrifter utg. af De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening genom Martin Weibull 1868-1897. Lund 1904-05

Dansk biografisk Leksikon (Hens 1983)

Henrik Andersson, Ebba Hjort og Merete K. Jørgensen: “Man skal ikke give bagerbørn hvedebrød. En artikel om leksikografisk arbejde.” Ord, Sprog oc artige Dict. Et overblik og 28 indblik 1500-1700. Festskrift til Poul Lindegård Hjort, red. Flemming Lundgreen-Nielsen, Marita Akhøj Nielsen, John Kousgård Sørensen. København 1997, 101-14.