Du er her: Forside Ordbøger Om ordbøgerne Henrik Smith (1520) Udgavens indledning
Handlinger tilknyttet webside
  • Send this page to somebody
  • Print this page

Udgavens indledning

Inger Boms indledning fra UJDS' faksimileudgave, Kbh. 1974

lndledning


Denne faksimileudgave af Henrik Smith: Hortulus synonymorum, 1520, er 2. bind af rækken: Det 16. arhundredes danske vokabularier.
   Udgaven er fremstillet med benyttelse af begge bevarede eksemplarer af bogen, dvs. et eksemplar i Det kongelige Bibliotek i København (LN 253) og et eksemplar i Universitetsbiblioteket i Uppsala (Danica vet. 160 1/2). H. Lauritz Nielsen: Dansk Bibliografi 1482-1550. 1919. Nr. 253.
   Ved valg af grundlag for fotografering har side for side tydeligheds- og læsbarhedshensynet været afgørende. Der er ikke konstateret egentlige afvigelser i teksten mellem de to eksemplarer. Hvad der for begge eksemplarers vedkommende gør visse steder mindre læselige eller tydelige er især en for rigelig henholdsvis en for kneben anvendelse af sværte. At dette fremtræder noget forskelligt i de to eksemplarer er den vigtigste årsag til at begge er benyttet.

Følgende sider er hentet fra Det kgl. Bibl.'s eksemplar:
2-3, 6-8, 10-15, 18-19, 22-23, 25-32, 42-47, 49-56, 74-79, 84, 87-88, 90-91, 96-100, 102-105, 108-109, 114-129, 136.

Følgende sider er hentet fra Uppsala Univ.-bibl.'s eksemplar:
1, 4-5, 9, 16-17, 20-21, 24, 33-41, 48, 57-73, 80-83, 85-86, 89, 92-95, 101, 106-107, 110-113, 130-135.

Udgiveren takker Det kongelige Bibliotek i København og Universitetsbiblioteket i Uppsala for såvel beredvilligt udlån af deres eksemplarer som tilladelse til at udnytte disse ved udgivelsen.
   Jeg retter desuden en ærbødig tak til Statens humanistiske Forskningsrad, der har bekostet fremstillingen, samt til Universitets-Jubilæets danske Samfund, og Institut for nordisk Filologi, der begge har optaget udgaven i deres skriftserier.

København, i august 1974
Inger Bom